Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

2018:pravidla [2018/05/19 13:58]
admin vytvořeno
2018:pravidla [2018/11/06 21:03] (aktuální)
admin
Řádek 5: Řádek 5:
  * [[#ucast_ve_hre|Účast ve hře]]   * [[#ucast_ve_hre|Účast ve hře]]
  * [[#start_cil_trasa|Start, cíl, trasa]]   * [[#start_cil_trasa|Start, cíl, trasa]]
-  * [[#t-info|T-info]]+  * [[#webinfo|Webinfo]]
  * [[#vybaveni_do_hry|Vybavení do hry]]   * [[#vybaveni_do_hry|Vybavení do hry]]
  * [[#omezeni_a_zakazy|Omezení a zákazy]]   * [[#omezeni_a_zakazy|Omezení a zákazy]]
Řádek 14: Řádek 14:
===== Účast ve hře ===== ===== Účast ve hře =====
-  * Hry se účastní 3-5 členné týmy: po registraci a včasném zaplacení poplatku. Účastnický poplatek se postupně zvyšuje: +  * Hry se účastní 3-5 členné týmy: po registraci a včasném zaplacení poplatku. 
-      * 800,-/tým při zaplacení do konce června +  * Kvalifikaci letos neplánujeme; hra však není nafukovací, limit je stanoven na prvních 500 zaplativších týmů.
-      * 900,-/tým při zaplacení do konce srpna +
-      * 1000,-/tým při zaplacení do konce října +
-  * Kvalifikaci letos neplánujeme; hra však není nafukovací. Prvních 300 zaplativších týmů má účast na hře jistou. Dalších 100-150 týmů se na hru dostane dle mechanismu, který určí organízátoři do konce září podle skutečného zájmu.+
  * Hra je určena pro osoby starší 18 let. Vzhledem k fyzické i psychické náročnosti je účast mladších osob nevhodná. Pokud máte v týmu hráče mladšího 18 let, a přesto chcete, aby s Vámi TMOU hrál, informujte o tom organizátory!   * Hra je určena pro osoby starší 18 let. Vzhledem k fyzické i psychické náročnosti je účast mladších osob nevhodná. Pokud máte v týmu hráče mladšího 18 let, a přesto chcete, aby s Vámi TMOU hrál, informujte o tom organizátory!
Řádek 28: Řádek 25:
===== Start, cíl, trasa ===== ===== Start, cíl, trasa =====
-  * Hra začíná v pátek **9. 11. 2018** v 17:00. Místo startu bude upřesněno+  * Hra začíná v pátek **9. 11. 2018** v 17:00. Místo startu znáte ze startovních informací
-  * Hra končí v sobotu **10. 11. 2018** ve 12:00. V cíli proběhne vyhlášení výsledků a vysvětlení správného postupu řešení šifer. Cíl se nachází v Brně, cca 30 minut jízdy hromadnou dopravou od hlavního nádraží.+  * Hra končí v sobotu **10. 11. 2018** ve 13:00. V cíli proběhne vyhlášení výsledků a vysvětlení správného postupu řešení šifer. Cíl se nachází v Brně, cca 30 minut jízdy hromadnou dopravou od hlavního nádraží.
  * TMOU úspěšně projde tým, který na základě úspěšného vyluštění šifer dorazí do cíle a splní cílový úkol; do cíle musí dorazit alespoň 2 hráči.   * TMOU úspěšně projde tým, který na základě úspěšného vyluštění šifer dorazí do cíle a splní cílový úkol; do cíle musí dorazit alespoň 2 hráči.
-  * Šifry na stanovištích jsou zpravidla označeny logem TMOU XX, číslem, kódovým slovem a logem Instruktorů Brno, zbylo-li na něj místo. Kódová slova v sobě neobsahují šifru a slouží jako identifikace stanoviště v T-infu.+  * Šifry na stanovištích jsou zpravidla označeny logem TMOU XX, číslem, kódovým slovem a logem Instruktorů Brno, zbylo-li na něj místo. Kódová slova v sobě neobsahují šifru a slouží jako identifikace stanoviště ve Webinfu.
  * Není dovoleno přeskakovat stanoviště. Při nalezení špatného stanoviště musí tým nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou šifru. Je povoleno vynechat dílčí šifru (tradičně např. na startovní multi-šifře), pokud je týmu na základě luštění zřejmé, kam má pokračovat.   * Není dovoleno přeskakovat stanoviště. Při nalezení špatného stanoviště musí tým nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou šifru. Je povoleno vynechat dílčí šifru (tradičně např. na startovní multi-šifře), pokud je týmu na základě luštění zřejmé, kam má pokračovat.
  * Každý tým si smí vzít 2 identické kopie šifry, není-li uvedeno jinak.   * Každý tým si smí vzít 2 identické kopie šifry, není-li uvedeno jinak.
Řádek 39: Řádek 36:
  * Pokud je členem týmu handicapovaný hráč, lze se s organizátory domluvit na zmírnění některých pravidel přesunů (zákaz osobních aut apod.).   * Pokud je členem týmu handicapovaný hráč, lze se s organizátory domluvit na zmírnění některých pravidel přesunů (zákaz osobních aut apod.).
-===== T-info =====+===== Webinfo =====
-  * 20. ročník využije webinfo/SMS systém k řízení hry (stejný systém, jako je na Matrixu, Bedně a jiných hrách). +  * 20. ročník využije Webinfo systém k řízení hry (stejný systém jako je na Matrixu, Bedně a jiných hrách). 
-  * Podrobnosti o fungování T-infa budou upřesněny.+  * Podrobnosti o fungování Webinfa obdržíte ve startovní obálce.
   
===== Vybavení do hry ===== ===== Vybavení do hry =====
-  + 
-  * Plán Brna s rejstříkem ulic a plánem linek MHD. Doporučujeme více různých plánů - na každém nemusí být vše+  * **Chytrý telefon s přístupem na internet po celou dobu hry** (Webinfo bude letos pouze internetové, bez sms) a mapy.cz (online či stáhnuté offline)
-  * Nůžky, lepidlo, izolepa, pravítko, buzola, psací potřeby.+  * Nůžky, lepidlo, izolepa, pravítko, psací potřeby, **kalendář svátků**.
  * Reflexní prvky pro pohyb po silnicích ve tmě a mlze viz [[http://1url.cz/atHtC]]   * Reflexní prvky pro pohyb po silnicích ve tmě a mlze viz [[http://1url.cz/atHtC]]
-  * Co uznáte za vhodné k překonání listopadové noci (světlo, jídlo, ...) a šifer.+  * Co uznáte za vhodné k překonání listopadové noci (světlo, jídlo, dostatek teplého oblečení...) a šifer.
===== Omezení, zákazy, informace ===== ===== Omezení, zákazy, informace =====
Řádek 64: Řádek 61:
===== Přidávání a změna pravidel ===== ===== Přidávání a změna pravidel =====
-  * Organizátoři mají právo pravidla měnit, a to z jakéhokoliv důvodu, i během hry (např. rozesláním hromadné SMS, která reaguje na vývoj hry).+  * Organizátoři mají právo pravidla měnit, a to z jakéhokoliv důvodu, i během hry (např. zprávou ve Webinfu, která reaguje na vývoj hry).
===== Dobré rady ===== ===== Dobré rady =====
Řádek 71: Řádek 68:
  * Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná a možná pro Vás skončí na jednom z prvních městských stanovišť. Nápovědy TMOU zpravidla neobsahuje.   * Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná a možná pro Vás skončí na jednom z prvních městských stanovišť. Nápovědy TMOU zpravidla neobsahuje.
  * Nevzdávejte hru v případě záseku. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe. Rekordy v úspěšně překonaných zásecích se dnes pohybují nad deseti hodinami.   * Nevzdávejte hru v případě záseku. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe. Rekordy v úspěšně překonaných zásecích se dnes pohybují nad deseti hodinami.
-  * Zprávy na stanovištích jsou ukryty tak, aby se daly s použitím upřesnítka poměrně snadno najít (vzhledem k množství jsou většinou ve větších ochranných obalech s logem TMOU, případně je logo TMOU vylepeno poblíž jejich úkrytu).  Pokud zprávu najít nemůžete, jste pravděpodobně na špatném místě. Máte-li podezření, že šifry byly ukradeny, volejte organizátorům.+  * Zprávy na stanovištích jsou ukryty tak, aby se daly s použitím upřesnění poměrně snadno najít (vzhledem k množství jsou většinou ve větších ochranných obalech s logem TMOU, případně je logo TMOU vylepeno poblíž jejich úkrytu).  Pokud zprávu najít nemůžete, jste pravděpodobně na špatném místě. Máte-li podezření, že šifry byly ukradeny, volejte organizátorům.
  * Připravte se na jakékoliv varianty počasí. Hodit se také mohou ochranné obaly (fólie) na šifry v případě deště.   * Připravte se na jakékoliv varianty počasí. Hodit se také mohou ochranné obaly (fólie) na šifry v případě deště.
Loading3