silhouette

Princip

Kvalifikace má charakter samostatné internetové hry, která startuje v neděli 24. 9. 2023 v 18:00 a končí tentýž den ve 23:00. Účast v kvalifikaci je zdarma a není věkově omezena.

Kvalifikační hra má následující strukturu:

 • 1. úroveň – 4 šifry, správným řešením 3 z nich postoupíte do 2. úrovně,
 • 2. úroveň – 3 šifry, správným řešením 2 z nich postoupíte do 3. úrovně,
 • 3. úroveň – 2 šifry, správným řešením 1 z nich postoupíte do 4. úrovně,
 • 4. úroveň – 1 šifra, správným řešením postoupíte do 5. úrovně,
 • 5. úroveň – 1 šifra, správným řešením dosáhnete konce kvalifikace.

Pořadí a výběr hrajících týmů

Do hlavní hry se kvalifikuje prvních 225 týmů dle pořadí, ve kterém dosáhly konce kvalifikace. Pokud celou kvalifikací projde v čase ukončení méně než 225 týmů (což předpokládáme), kvalifikují se na základě pořadí i týmy, které vyřešily jen část šifer.

Pořadí v kvalifikační hře je určeno postupně následujícími kritérii:

 • Dosažená úroveň (čím vyšší, tím lépe)
 • Počet vyluštěných šifer poslední úrovně (čím víc, tím lépe)
 • Čas poslední vyluštěné šifry (čím dřív, tím lépe)

Pro stanovení pořadí je rozhodující čas, kdy systém přijme správnou odpověď. Na případná zpoždění, která by byla způsobena přetížením serveru (např. v poslední minutě hry), nebude brán zřetel. Do konečného výsledku se započítávají jen správná řešení, která systém přijal před časem 23:00.

Po postupu na další úroveň již není možné odesílat řešení z nižších úrovní.

Pokud některý z kvalifikovaných týmů dodatečně vypadne (např. nezaplatí včas poplatek nebo se odhlásí), budeme kontaktovat další týmy dle dosaženého pořadí.

Průběžné pořadí nebude během hry zveřejňováno. Umístění vašeho týmu se tak dozvíte až ve 23:00.

Průběh kvalifikace

V průběhu kvalifikace budou mít přihlášené týmy v menu přístupnou stránku Kvalifikace, kde budou zveřejněny šifry pro aktuální úroveň, ve které se přihlášený tým nachází, a kde bude možné odevzdávat hesla pro tuto úroveň.

Hesla jsou česká podstatná jména v prvním pádě, pokud ze šifry nevyplývá opak (např. kurzivním textem). Diakritika a velikost písmen nehrají roli. Šifra může mít více správných řešení, v takovém případě systém přijme všechny alternativy.

Na stránce bude také zobrazena historie akcí týmu – odevzdávaná správná i nesprávná hesla a postupy na další úroveň.

Silně doporučujeme mít k dispozici tiskárnu. Šifry lze řešit i přímo na monitoru (popř. s pomocí vhodného grafického programu), je to však většinou výrazně komplikovanější způsob než luštění na papíru.

Každý tým má limit 20 odpovědí (správných a špatných dohromady) celkově pro všechny úlohy. Po zadání 20. odpovědi už není možné dále odpovídat. Za špatné odpovědi nejsou udělovány žádné jiné penalizace.

Další informace

 • V kvalifikaci se používá TMOU 4! Pomůcka (stejná jako později pro hlavní hru). Upozorňujeme zejména na fakt, že je zde čtyřiadvaceti­písmenná anglická abeceda a čtyřbarevné kódování.
 • Je povoleno používání internetu s výjimkou následujícího bodu.
 • Je zakázáno použití velkých jazykových modelů (např. ChatGPT) a jiných nástrojů pokročilé umělé inteligence.
 • Jakákoliv mezitýmová spolupráce při řešení šifer je zakázána, včetně slučování týmů nebo výměny hráčů během kvalifikace.
 • Během kvalifikace nediskutujte o šifrách veřejně (např. na ulici, na internetových fórech, …).
 • Hrajte za každou cenu fér!

Změna složení týmu po kvalifikaci

Složení týmu mezi kvalifikací a hlavní hrou je možné v omezené míře měnit, např. když se někteří členové týmu nemohou nebo nechtějí jednoho či druhého zúčastnit. Je ale zakázáno dělit se účelově, např. kdyby se silný tým rozdělil, aby pomohl do hry kamarádům, kteří by jinak přes kvalifikaci neprošli. Pokud si nejste jistí, buďte na sebe spíš přísní (nebo nám napište). Přehazovat hráče mezi dvěma týmy, které se oba kvalifikovaly, je povoleno.

Poslední úprava: 22. 8. 2023 07:27