silhouette

Šifra 1

01A-1.png PDF zadání: 01.pdf

Zobrazit řešení
Po každé vyluštěné šifře A-J získal tým část 1. šifry, která obsahovala obrázky zvířat. Stačilo každou část šifry vykreslit přes pavilony zoologické zahrady a graficky přečíst písmena. Tato písmena je pak třeba doplnit do sdílecího odkazu mapy.cz, na kterém je označeno umístění další šifry.Řešení: mapy.cz/s/baju­kelupa

Šifra 2

02–1.png PDF zadání: 02.pdf

Zobrazit řešení
Pokud bychom každou řádek znegovali, dostaneme popis pojmu, který začíná na NE, ale verze slova bez této předpony se běžně nepoužívá – používá se v této šifře. Na každý řádek tento novotvar napíšeme, počet písmen odpovídá počtu slov na řádku a vybereme tučné.

Příklad: místo pro lidi s dobrým zdravotním stavem = mocnice

Řešení: LETAVE MYSKY POMNIK což interpretujeme jako pomník v nedaleké přírodní památce Netopýrky

Šifra 3

03.png PDF zadání: 03.pdf

Zobrazit řešení
Věty v dolní části šifry přeformulujeme tak, aby se daly sestavit z obrázků. Řešení pak je dáno graficky spojováním obrázků.

Příklad: Pomocí grafitu má předkyně ob generaci udržovala písemný styk se svou dcerou → tu houba bič kapsa lama mince

 • Tuhou babička psala mamince – tu, houba, bič, kapsa, lama, mince
 • Míša v lese leží nějak – mí, šavle, sele, žíně, jak
 • Míra nečekal maratón – mí, raneček, almara, tón
 • Na topol skočí naháček – NATO, Polsko, Čína, háček
 • Irmě stačil Egon do laborky – Ir, města, čile, gondola, Borky
 • Bytná mě stíhala – byt, náměstí, hala
Řešení: BOSNĚ

Šifra 4

04.png PDF zadání: 04.pdf

Zobrazit řešení
Šifra obsahuje 24 výroků zvířátek, chtěli bychom jim přiřadit abecedu. V každém výroku je podtržena nápověda na slovo, které obsahuje zvíře a tučná nápověda na slovo, které namísto tohoto zvířete obsahuje pouze jedno písmeno, např. baDATELka baJka. Je potřeba dodržet správné mluvnické tvary slov. Písmena jsou unikátní, můžeme tedy každému písmenu abecedy přiřadit zvíře. Poté identifikujeme, která zvířata mluví a jejich písmena použijeme do tajenky, tj. najdeme, které zvíře mluví o písmenku A a zapíšeme si jeho písmenko. Tajenka má tedy 24 písmen.

Všechna slova a zvířata podle abecedy:

 • kar/kopr
 • kobka/kolínka
 • cvička/rakvička
 • záda/záhada
 • eva/kurva
 • loft/losovat
 • go/peso
 • louh/loukotě
 • fuji/fujara
 • bajka/badatelka
 • klika/suplika
 • půlení/působení
 • maz/výraz
 • vykonat/vykopávat
 • to/tlama
 • plenka/myšlenka
 • cár/cákanec
 • sen/červen
 • výtky/výlevky
 • ufon/telefon
 • vadí/kapradí
 • sex/sekačka
 • Michaly/Michalovce
 • vez/vesele
Řešení: POKRACUJTE NA NADRAZI CESKA

Šifra 5

05–1.png PDF zadání: 05.pdf

Zobrazit řešení
Šifra je pouze logická úloha, kde musíme uspořádat objekty do řady tak, aby platila všechna pravidla, pak přečteme první písmena objektů.Řešení: MILI HRACI BEZTE TAM KDE JE PRVNI I; první I se nachází podle šifry před pomníkem u lesa a u mlýna, což interpretujeme jako pomník u rybníků U lesa a U mlýna

Šifra 6

06.png PDF zadání: 06.pdf

Zobrazit řešení
V osmisměrce vyškrtáme osm slov týkajících se živočichů. Každé slovo má unikátní směr a má dvě různé charakteristiky – živočišný druh a koncept, který se pojí se zvířaty, např. sele (směr doprava) značí prase a zároveň mládě. Po vyškrtání slov přečteme (mezi)tajenku složenou z dalších takových slov. Tato slova přečteme jako písmena semaforové abecedy, protože máme každému živočišnému druhu a konceptu přiřazeny směry. Takže např. první zbylé slovo je DÍTĚ, máme tedy směr doprava (mládě ze slova SELE) a směr doprava dolů (člověk ze slova EUNUCH).

Slova a koncepty (v pořadí směrů podle pomůcek):

 • BOUDA: pes, obydlí
 • JEHNĚČÍ: ovce, maso
 • HEJNO: pták (zde: slepice), skupinové pojmenování
 • KOCOUR: kočka, samec
 • KOBYLA: kůň, samice
 • SELE: prase, mládě
 • EUNUCH: člověk, kastrovaný samec
 • BUČET: kráva, zvuk
Řešení: ZAMILEC

Šifra 7

07.png PDF zadání: 07.pdf

Zobrazit řešení
Na každý řádek napíšeme slovo, které je rozdělené na 2 části. V prvních písmenech na levé straně si můžeme přečíst REKNI NAHLAS, poslední písmena v pravé straně nedávají smysluplný text, jsou přeházena. Můžeme ale poloviny slov přeuspořádat tak, abychom dostali nová smysluplná slova a na pravé straně získáme text TU LICHOU VEC. Všimneme si také, že seznam začíná START a končí KONEC, což potvrzuje správnost. Zanalyzujeme-li nová slova zjistíme, že jdou uspořádat do 5 párů a jedno slovo zbude – VĚČNÉ. Vyslovíme jej nahlas a jdeme tam, co slyšíme.

Nové dvojice:

 • start/konec
 • příbor/talíř
 • palec/malík
 • špunty/zátky
 • kulka/puška
Řešení: V JEČNÉ

Šifra 8

08.png PDF zadání: 08.pdf

Zobrazit řešení
Šifra se skládá z 24 trojúhelníčků. Analýzou písmen zjistíme, že prostřední písmena jsou unikátní a pokud trojúhelníčky podle nich seřadíme, můžeme číst mezitajenku na prvních místech. Ta nám poradí, že máme pracovat s mřížkou tvaru šestiúhelníku, kterou postavíme, a že „díry“ jsou na místech písmen TMOU.Řešení: JEZIRKO KOCIANKA VYCH KONEC

Šifra 9

09_1.png09_2.png PDF zadání: 09.pdf

Zobrazit řešení
Na jedné straně papíru je šachovnice s písmenky, na druhé pexeso s koňmi. Na šachovnici máme již 2 koně odhalené (a to na místech, kde na začátku partie koně stojí). Oba koně provádějí synchronně jezdcovu procházku, tzn. oba táhnou tak, aby sebrali jeden pexesový pár. Místa, která již navštívili, mizí ze šachovnice, až ji vysbírají celou.Řešení: pomník v Sadech národního odboje

Šifra 10

10_1.png10_2.png10_3.png10_4.png PDF zadání: 10.pdf

Zobrazit řešení
Na šifře v obdélníčcích se hraje kámen/nůžky/papír. Místa, kde je papír obsahují písmenko. Rozhodneme, kdo v každé hře vyhraje, pokud to jsou nůžky, obdélníček vystřihneme. Ve vystřihnutých obdélníčcích si můžeme přečíst mezitajenku. Následně oba listy šifry přes sebe přeložíme. Díry v jednom listu padnou na písmenka a kameny na druhém listu. Všimneme si, že v každé z 8 sekcí, které vytyčují velké kříže na papírech, jsou právě 3 písmena, která popisují variantu polského kříže v abecedě o 24 písmenech. Nakonec jen přečteme co zbylo – tj. kameny, které vidíme v prostřizích a leží vždy v jedné sekci kříže na části kružnice. Pořadí je dáno vzdáleností od středu.Řešení: KOSTEL JZ (kostel sv. Augustina na nám. Míru)

Šifra 11

11–1.png PDF zadání: 11.pdf

Zobrazit řešení
Každá beruška má na sobě 3 stěny hrací kostky, určuje tedy jeden z vrcholů. Sekvence berušek na řádku kreslí písmenko ve vhodném pohledu na kostku (tak, že vidíme 2 stěny jako v sedmisegmntovém displeji). Přečteme si mezitajenku, která říká, že důležité je, do které dvojice stěn se kreslilo. A skutečně, krychle má 12 hran, tzn. dvojic sousedních stěn (včetně pořadí) je 24 a můžeme je opísmenkovat. Pořadí je Lexikografické (tj. 12 A, 13 B, .., 65 Z).Řešení: TAM KDE ZACINALA KULATA TMOU

Šifra 12

12A-1.png12B-1.png PDF zadání: 12a.pdf 12b.pdf

Zobrazit řešení
Je užitečné si vyzvednout obě poloviny zadání. Šipky v obou kreslí tentýž objekt, ve stejném pořadí ale s jinými písmenky. Všimneme si, že některá písmena jsou tučně a že při rotování objektu tvoří validní mřížku. Řídíme se pokyny, že máme opísmenkovat objekt po řadě (24 písmen A-Z) a v něm najít několik slov. Ta graficky vykreslí písmena UVOZ.Řešení: ÚVOZ (schody)

Šifra 13

13–1.png PDF zadání: 13.pdf

Zobrazit řešení
Sestrojíme koláčové grafy podle návodu: kolace.png

Jdeme tedy k nejbližšímu křížení silnice a řeky, tedy na most přes Svratku na ulici Vídeňské.

Řešení: Silnice X Řeka

Šifra 14

14–1.png14–2.png14–3.png14–4.png14–5.png PDF zadání: 14.pdf

Zobrazit řešení
Z vytisklých karet složíme hvězdu. Návodem je 8 trojpísmenných slov, která jsou na první straně napsaná a mají tu vlastnost, že zcela vyčerpávají abecedu.

Následně najdeme na hvězdě vrchol S a po hranách cestujeme po hvězdě; když narazíme na kroužek, čteme písmenko. Získáme mezitajenku SKVELE RESENI ZACINA NA K. Po cestě byly některé segmenty šedé, nicméně jsme schopni určit jejich barvu. Dále zjistíme, že mezi každými 2 písmeny jsme získali právě jednu trojici barev (triplet). Mezitajenka nám říká, že první z těchto tripletů je „K“, což odpovídá trojici barev na hvězdě u písmene K po směru hodinových ručiček. Přeložíme všechny triplety pomocí substituce, kterou dává hvězda a čteme řešení.

Řešení: KDE TO PRED XX LETY ZACALO (po chvilce pátrání na webu tmou.cz zjistíme, že první !Tmou proběhla před 20 lety a začínala na Hlavním nádraží.

PXL_20201106_165428889.jpg

Epilog

epilog.png

Poslední úprava: 9. 11. 2020 13:24