silhouette

START

Na startu, který probíhal virtuálně před brněnskou Zoo dostal tým 10 startovních šifer A-J. Na šifry bylo možné si po jistém čase vyžádat řešení.

START_A-1.png PDF zadání: START_A.pdf

Zobrazit řešení
V každé větě je právě jedno slovo, které obsahuje písmena TMOU v tomto pořadí. Tato 4 písmena slouží jako oddělovače ve slově pro binárku. Poté se podíváme, zda na pozicích pro binárku jsou, nebo nejsou písmena, a píšeme 0 resp. 1 – např. slovo TerMOskU v první větě převedeme na číslo 01010 – což je 10. písmeno abecedy čili J.Řešení: JDI NA MHD PODVESKA

START_B-1.png PDF zadání: START_B.pdf

Zobrazit řešení
Všechny obrázky lze pojmenovat na 12 písmen. V ČR používáme 6 mincí a 6 bankovek (1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 a 5000 Kč). Částku pod obrázkem tedy zaplatíme tak, že každou nominální hodnotu použijeme nejvýše jednou. Čteme ta písmena z pojmenování obrázku, které nominální hodnoty jsme použili. Příklad tyranosaUrus – zaplatili jsme 500 Kč. Použitá slova jsou: tyranosaUrus, michelangeLo, defIbrilátor, naslouChadlo, matEřídouška, PODpLukovník, dESetIkoruna, spraVedlnost, antiKONcEpCeŘešení: ULICE PODLESI V KONEC

START_C-1.png PDF zadání: START_C.pdf

Zobrazit řešení
Na videu je psaná SMS pomocí klávesnice počítače.Řešení: TURISTICKY PRISTRESEK KOZI HORA

START_D-1.png PDF zadání: START_D.pdf

Zobrazit řešení
Do matematických příkladů doplníme tečku (krát) nebo pomlčku (minus) tak, abychom získali číslo z intervalu 1–24 (tj. písmenko) a současně doplněné znaménka dávaly morseovkový zápis tohoto písmenka.Řešení: TECHNICKA JIH

START_E-1.png PDF zadání: START_E.pdf

Zobrazit řešení
Každý řádek vyjádříme jedním cizojazyčným slovem, jehož synonum se navíc v textu objevuje. Hledané slovo má stejný počet písmen jako je slov na řádku, vybíráme písmeno na pozici synonyma.

Příklad: použití ZNAMÉNEK nad písmeny k vyjádření důrazného nesouhlasu s bohem → dIa kritika

Použitá slova: Stoický, imobiLní, paradOxní, decimoVat, dIakritika, dekadeNtní, triStní, acyKlický, konkÁvní

Řešení: SLOVINSKÁ

START_F-1.png PDF zadání: START_F.pdf

Zobrazit řešení
V tabulce jsou fiktivní prvky z filmů – písmena a barvy v tabulce napovídají film, např. Superman – Kryptonit. Číslo dole udává celkový počet písmen, číslo nahoře kolikáté písmeno čteme. Vyjdou nám názvy ulic Přívrat a Topolky, které se graficky kříží, jdeme tedy na křižovatku těchto ulic.

Použitá slova: Kryptonit (Superman), Vibranium (Black Panther), Dilithium (Star Trek), Adamantium (X-Men), Unobta(i)nium (Avatar).

Řešení: Přívrat X Topolky

START_G-1.png PDF zadání: START_G.pdf

Zobrazit řešení
Na zadání jsou rozmístěné čtverečky ve 4 odstínech šedi, na které se máme dívat z levého boku a odspodu. Čtverečky jsou různě trochu pootočené a překrývající se, takže nepůjde o exaktní měření, ale o nějakou hrubou stavbu z krychliček. Zjistíme, že krychličky lze poskládat na sebe (černá je spodní) a při pohledu zleva čteme JIH a pohled odspodu tvoří písmenka DUBOVA.Řešení: DUBOVA JIH

START_H-1.png PDF zadání: START_H.pdf

Zobrazit řešení
Na každém řádku jsou všechny partnerky nějakého známého muže, který měl partnerek více (plus nějaké další ženy). Do čtverečků u příslušného řádku napíšeme křestní jméno muže a pak se pohybujeme doleva/doprava (inspirováno aplikací Tinder) podle toho, zda tyto ženy byly/nebyly partnerkami daného muže. Čteme písmeno u kterého skončíme.Řešení: Holedná

START_I-1.png PDF zadání: START_I.pdf

Zobrazit řešení
Každá karta má jeden ze sedmi atributů, které znázorňují piktogramy níže. Jedná se o: karetní hru, kartu, zranění, stát, kuchyňské náčiní, hudební nástroj a zvíře. Vždy tato čtveřice začíná na písmena TMOU (v nějakém pořadí). Možných permutací písmen TMOU je 4!=24, což je stejně jako počet písmen naší abecedy. Převedeme permutace TMOU na písmena a získáme řešení. Permutace začneme slovem TMOU (A), pokračujeme „pseudolexiko­graficky“: pokud si označíme písmena TMOU jako 1234, pak jsou výsledné permutace seřazeny podle velikosti, tedy TMOU/1234, TMUO/1243, TOMU/1324, TOUM/1242,…,U­OTM/4312, UOMT/4321.

Atributy:

  • Karetní hry: Mariáš, Taroky, Uno, Osadníci z Katanu
  • Karty: Osma, Mond, Trojka, Univerzita
  • Zranění: Oko, Ucho, Tvář, Malíček
  • Stát: Omán, Maďarsko, Turecko, Ukrajina
  • Kuchyňské náčiní: Utěrka, Mísa, Talíř, Obracečka
  • Hudební nástroj: Trumpeta, Mandolína, Okarína, Ukulele
  • Zvíře: Užovka, Ovce, Myš, Tygr
Řešení: HOROVA Z

START_J-1.png PDF zadání: START_J.pdf

Zobrazit řešení
Do schématu doplníme písmena abecedy (do políček tvaru vlajek) tak, aby byl splněn slovní fotbal pomocí meiznárodní hláskovací abecedy (ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA…). Počty kuliček mezi písmeny odpovídají počtu písmen v pomocném slově. Tvary vlajek jsou nápovědou na A/B a na sémantickou blízkost vlajkové a hláskovací abecedy (viz např. mobilní pomůcky Absolutno). Písmena jsou v jednotlivých sloupcích jednoho podgrafu seřazena shora dolů abecedně. Čteme písmena ze slov hláskovací abecedy u čísel.Řešení: RAKOVEC TOCNA

Poslední úprava: 7. 11. 2020 19:44