silhouette

21:00

BONUS_2100–1.pngBONUS_2100–2.png PDF zadání: BONUS_2100.pdf

Zobrazit řešení
Jednotlivé odstavce se dotazují na pohádkové říkanky Františka Hrubína ze Špalíčku pohádek. Je potřeba je identifikovat a přečíst slovo, na které se ptáme tučným písmem.Řešení: král pole najdem chaloupku vedle domů kampak zavoláme roste ohýnek (Královo pole hasiči)

22:00

BONUS_2200–1.png PDF zadání: BONUS_2200.pdf

Zobrazit řešení
Analýzou zjistíme v které krabičce je která barva korálků. Řetízky korálků (vždy oddělené uzlíkem) dekódujeme pomocí pomůckových principů.Řešení: Lesna Cert Rokle ZSMS Blazkova Divadlo

23:00

Zadání online na The high adventure

Zobrazit řešení
Prvně si jdeme zmapovat labyrint. V gamebooku se pohybujeme po čtvercích, které jsou stěnami krychlí. Pohyb po krychli funguje stejně jako po glóbusu (viz Cimrmanova hra Dobytí severního pólu). Magie nás přenese na jinou krychli „přilepenou“ stěnou na stěnu. Občas jsou na nějaké stěně písmena (modrá na obrázku) a jejich zrcadlové rozmazané varianty na „přilepené“ sousední krychli. Celkově napočítáme 48 stěn, což je 24 pozic písmen – abeceda. Abecedu máme taky napsanou na 7 krychlích na úvodní stránce, takže budeme chtít přenést písmena z krychlí do struktury labyrintu. Při opísmenkování labyrintu si musíme pohlídat, aby se nám na „slepených“ stěnách neocitly 2 písmena, jedna stěna musí zůstat volná pro zrcadlový obraz z protější strany. Tím dostaneme řešení na obrázku a můžeme si projít červené linky znázorňující červenou niť začínající na písmeni N. Mezitajenka říká NAJDI V OSME KRYCHLI. Osmá prázdná krychle není na obrázku, ale její stěny jsou přilepené na stěny s červeně ohraničenými písmeny, které pak čteme v pořadí indexů stěn. Zajimavost, labyrint je čtyřrozměrnou krychlí a proto je problematické znázornit osmou krychli v 2D. Řešení JUNGLE (park).BONUS_2300_reseni.svg

00:00

BONUS_0000–1.png
Zobrazit řešení
Poslat fotku. Bude snad galerie :)

01:00

BONUS_0100–1.png PDF zadání: BONUS_0100.pdf

Zobrazit řešení
Útvar je tvořen prostředním písmenem I a okolními přechody přes šifrovací principy (ve směru hodinových ručiček od poledne): dvojková soustava, vlajkovka, azbuka, římská čísla, morseovka, braill, desítková soustava, semafor, zrcadlení, trojková soustava, segmentový display a podruhé desítková soustava. Barevné čáry v barvách duhy vycházející z I nám říkají, jak kódovat (směr zevnitř ven) nebo dekódovat počáteční I. Koneček čáry směřuje na stejně barevný čtvereček u I, kam zapíšeme výsledek po transformacích. Schema výsledku naznačuje, že hledáme GPS souřadnici. Příklad horní červená čára: I kódujeme do trojkovky → 100, to dekódujeme dvojkovkou → D a kódujeme do desítkovky → 4. Řešení: 49.2128N 16.6293E

02:00

BONUS_0200–1.png PDF zadání: BONUS_0200.pdf

Zobrazit řešení
Šifra nebyla během hry vyluštěna. Každý, kdo ji vyluští do konce roku a pošle správné řešení na kontaktní email tmou@instruktori.cz má nárok na bonusový odznáček. Šifra byla původně vyrobena pro TMOU 17, ale nakonec byla vyhodnocena jako příliš obtížná/pracná a byla nahrazena cinklou kostkou, na které se hrálo člověče, nezlob se.

03:00

BONUS_0300–1.png PDF zadání: BONUS_0300.pdf

Zobrazit řešení
Prohlédneme si R, G a B složky obrázku. Zatímco R a G nedávají nic zajímavého, v modré složce se skrývá „MODRA JE NA 5“. Pokud přeformátujeme tabulku tak, aby měla 6 řádků a přečteme zelenou (protože zelená je na 6) složku a také červenou při přeformátování na 7 řádků, získáme řešení.

Řešení: LAVKA J CACOVICKY OSTROV

Pozn: Šifra je odkaz na barevný proužek na Tmou 19. Tentokrát si však šifru tiskly týmy samy, a tak nemohl být problém ve špatném provedení barev na straně orgů.

04:00

BONUS_0400–1.png PDF zadání: BONUS_0400.pdf

Zobrazit řešení
Pokud projdeme sloučeninu v řetězce a čteme brailla z výběžků hexíků písmen (v jejich orientaci), získáme text „JE TO DIGITALNI OMALOVANKA“. Převedeme tedy písmena a čísla do sedmisegmentu a vybarvíme v hexové síti příslušné hexy. Řešení čteme graficky.Řešení: PARNAS

05:00

BONUS_0500–1.png
Zobrazit řešení
Nahrát správný log.

06:00

BONUS_0600–1.png PDF zadání: BONUS_0600.pdf

Zobrazit řešení
Jednotlivé řádky písmen, které obsahují právě 1 podmnožinu abecedy v monospace fontu, doplníme o mezery za chybějící písmena a dostaneme tabulku s grafikou připomínající QR kód 25×25. Na QR kód napovídá přítomnost písmena Q v zadání. Při bližším pozorování si v levém dolním rohu můžeme všimnout, že je QR kód poškozený. Naskenovaný QR kód nám dá link: https://qrgenerator.cz/ na generátor QR kódů, kde si můžeme vygenerovat stejný QR kód bez chyb a porovnat. Porovnámím zadání a vygenerovaného QR kódu najdeme chyb: navíc černé body a navíc bílé body. Oboje interpretujeme v původní abecedě a bílé body zvrchu dolů píše LILIOVA. Upřesnění tvoří černé body, které jsou v jednom řádku včetně s jedním bílým, čteme zprava doleva ZVONEC. Jdeme na křížení Liliové a Zvonkové. BONUS_0600_reseni.svg

07:00

BONUS_0700–1.png
Zobrazit řešení
V 8 hodin skutečně stál org na uvedené křižovatce. Vzhledem k současné epidemiologické situaci (a taky faktu, že mnoho týmů není v Brně) bylo zamýšleným řešením podívat se na online přenos prostřednictvím dopravní kamery. Org na místě pomocí semaforu vysílal zprávu SCALA.

08:00

BONUS_0800–1.png PDF zadání: BONUS_0800.pdf

Zobrazit řešení
Šifra pracuje s 26 abecedou. Analýzou textu zjistíme, že obsahuje pouze 13 písmen a každé právě 26krát a navíc právě jednou velké. Určíme tedy, kolikáté písmeno je velké a to čteme, seřazené podle abecedy původních písmen. Šifra byla původně vytvořena pro TMOU 15, ale byla vyhodnocena jako příliš obtížná na terénní hru.Řešení: Pramen Florián

Poslední úprava: 7. 11. 2020 23:12