silhouette

1 PLAKÁT (Čertova rokle)

PLAKAT.pdf

Zobrazit řešení
Startovní multišifra obsahuje 26 hesel, které z ní lze vyluštit, a to:
 1. Jeden z domů představuje periodickou tabulku prvků. Značky prvků čtené ve směru šipky nad vchodem dávají heslo RUTINA.
 2. Někteří z lidí v davu na startu TMOU signalizují semaforovou abecedu. NEGACE
 3. Trubka vycházející z továrny dává ve dvou pohledech v sedmisegmentu slova KAMEN a PAPIR. Hledané heslo jsou NŮŽKY.
 4. Blok domů v levé horní části plakátu tvoří sudoku. Přečtením čísel a převedením na písmena ve vyznačených domech získáme heslo ROZVADĚČ.
 5. Na parkovišti u Potravin je parkoviště pro 24 aut. Heslo BDĚLOST skrývají pozice, kde parkují auta.
 6. Loď má tangramovité plachty, které lze orotovat okolo vyznačených vrcholů tak, aby vznikl obraz černobíle pruhovaného koně. A to je ZEBRA.
 7. Dav na startu pěje „Sáhneme si na dno a projdem TMOU!“. Na dně tubusu je vyražený štítek s nápisem BUNKR v Braillově písmu.
 8. Odpadky, které se válí na parcele k prodeji, vybírají písmenka z názvů obchodů, kde byly zakoupeny. Čteno po shora dolů získáme kód KAČER.
 9. Jedna ze středových čar na silnici je morseovka, kde bohužel některá písmenka zakrývají nákladní auta. S trochou domýšlení můžeme číst „hes(l)o n(a)jde(s) skryte za na(k)lad(a)ky“, čili LÁSKA.
 10. Auta tří stupňů šedi jedou po silnicích a dávají blinkry najevo, kam zatočí. Vykreslíme-li, kam pojedou (až k další křižovatce) a seřadíme je dle stupňů šedi, graficky čteme ÓDA.
 11. Kostka vlevo dole sice vypadá jako 3d objekt, ale je to ve skutečnosti trojková mřížka. První znak trojkovky je v horní stěně, druhý v pravé stěně a třetí v levé stěně krychle. Heslem je BLONDÝNKA.
 12. Přechody pro chodce mají až 5 pozic pro obdélníčky a některé chybí, což vede na binárku. Čteme vždy od příslušného semaforu, který nám i získaná písmenka (opět v binárce) řadí. KŘIVÍTKO
 13. Svastikoidní graffitti na některých domech vzniklo spojením čísla 1–9 v sedmisegmentovém kódóváním a písmenka tak, že pravá část čísla a levá část písmena se překrývají. Řešením je DALAMÁNEK.
 14. Ve stromech u kostela se zabydlely politické strany. S využitím politického kompasu každé straně přidělíme směr a čteme v semaforu ZLODĚJ.
 15. Antény na domech jsou pozohýbaná písmenka. Deformace je provedena tak, že každý úhel je o 45° zvětšený. Zrekonstruujeme písmenka a seřadíme je dle tloušťky antény. POTEMNÍK
 16. Řeky v parčíku lze pojmenovat: Archimédes, Damokles, Eratosthenes, Pythagoras a Thales. První písmena jejich jmen dávají heslo ADEPT.
 17. Po městě jsou rozeběhlí superhrdinové a jim příslušní záporáci. Spojíme je rovnou čarou a přečteme XI XV X V, což je KÓJE.
 18. Fleky na domu uprostřed jsou kraje ČR, které mají přidělené jednopísmenné zkratky. Přečteme heslo BLESK.
 19. Orgové na startu promítají hráčům morseovku. Z našeho pohledu vidíme kord, ale hráči na startu vidí správné heslo ÚROK.
 20. Po městě se rozutekla zvířátka. Počet jejich stop vybírá písmenko z názvu zvířete, čteme zleva doprava: heslo zní BŮŽEK.
 21. Polská ambasáda vlevo nahoře má střechu zkonstruovanou do divného polského kříže – je postavený na vrchol, opísmenkovaný po řádcích a prostřední pole je prázdné. Z každého pole vybíráme jedno písmeno a seřadíme je podle hloubky: kód HRŮZA.
 22. V Luxferách vlevo dole je miniaturní binárka. Řešením je SOVA.
 23. Hodiny na kostele ukazují 1–12 (bílé) nebo 13–24 (černé) hodin. Převedení čísel na písmenka nese kód PERMONÍK.
 24. V oknech domů vpravo lze přečíst v Braillově písmě MONSTRUM, řazení je dle odstínů šedi.
 25. Do náhrobků připíšeme jména nebožtíků, ve zvýrazněných polích si přečteme heslo GENERÁL.
 26. EasterEgg, který neprozradíme.

2 DÍLKY (Čertova rokle)

Zadání tvoří 24 dílků puzzle z plastu.

Zobrazit řešení
24 dílků lze složit 2 způsoby:
 • do obdélníku 4×6, kde je hlavička šifry, upřesnění a informace, že si máme na puzzle pořádně posvítit
puzzle1.png
 • do čtverce 5×5 s dírou uprostřed, kde je mapa.
puzzle2.png Po prosvícení dílků lze vidět písmenka, kde kapitálkami lze číst ORGOVI a následně v ostatních 3 pohledech uprost redsde llanyz (pozice sice tvoří mřížku, ale stačí z každého směru přečíst písmenka, která jsou správně natočená). 3. stanoviště se nachází uprostřed mapy (kde chybí dílek), tj. u venkovní posilovny Soběšická, organizátorovi bylo třeba sdělit heslo LANÝŽ. puzzle3.png Dummy text bec

3 CENZURA (Venkovní posilovna Soběšická)

03_CENZURA.pdf

Zobrazit řešení
Text popisuje tvorbu šifry, všechny důležité pojmy však chybějí. Víme, že potřebujeme vzájemně namapovat dvě sady, z nichž každá má dvakrát šest prvků. Podle dalších indicií (kostel, stověžatá, otcové, ženské postavy) lze odhadnout, že půjde o česká platidla (šest mincí a šest bankovek) a šachové figurky (šest černých a šest bílých figurek). Dle textu namapujeme platidla na šachové figurky:

1 – černá dáma (má korunu)
2 – černý pěšec (Velkomoravský gombík → poutníkův knoflík)
5 – černý král (Karlův most → Karel IV.)
10 – černý střelec (kostel → biskup → bishop)
20 – černý jezdec (Sv. Václav na koni)
50 – věž (stověžatá Praha)
100 – bílý král (Karel IV.)
200 – bílý pěšec (Komenský poutník)
500 – bílá věž (Božena Němcová – žena, která obsahuje písmena slova „věž“)
1000 – bílý střelec (František Palacký – obsahuje písmena slova „střelec“ bez diakritiky)
2000 – bílá dáma (Ema Destinnová – žena, která obsahuje písmena slova „dáma“)
5000 – bílý jezdec (Masaryk na koni)

a ve zvýrazněních polích čteme tajenku: VÝCH KONEC LIPOVÉ ALEJE PARKOVÁ

4 TLUSTÁ (Pomník v lipové aleji Parková)

04_TLUSTA.pdf

Zobrazit řešení
Text písně Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra „Co jsem měl dnes k obědu“ je upraven tak, aby obsahoval 24 veršů s názvy potravin, které lze nahradit jinými názvy. Tyto nové názvy začínají na všechna písmena abecedy. Původní názvy potravin jsou seřazeny abecedně (ančovičky, baklažány…), jednak pro usnadnění, co je třeba „překládat“ (např. těstoviny, nikoliv asijské těstoviny), jednak pro napovězení principu. Seřadíme tedy verše podle abecedy „přeložených“ potravin. Všimneme si, že verše začínají podezřele často na samohlásku, přečteme tedy první písmena a dostáváme tajenku POMNIK U MHD OBRANY SIDLISTE

5 ŠLÁPOTY (Pomník v parku Fryčajova)

05_SLAPOTY.pdf

Zobrazit řešení
Podle stop je třeba poznat písničky a do políček vepsat místa, kde se protaganosti pohybují:
 1. Vyletěla holubička ze skály (SKÁLA)
 2. Běží liška k Táboru (TÁBOR)
 3. Kočka leze dírou (DÍRA, OKNO)
 4. Halí, belí (ZELÍ, PETRŽEL)
 5. Šly panenky silnicí (SILNICE)
 6. Na tý louce zelený (LOUKAZELENÁ)
 7. Skákal pes (OVES, ZELENÁLOUKA)
Řešením je KRIZEKZ. Pozn: všechna použitá zvířata mají své stopy uvedené na plakátě.

6 FIGURKY (kříž v zahradnické osadě Obřany)

06_FIGURKY.pdf

Zobrazit řešení
Z 3. šifry máme přiřazeny platidla šachovým figurkám. Na obrázku je 200+100+50+1=351, což je nedaleká kóta.

7 MYŠ (přístřešek na severním okraji Lesné)

07_MYS.pdf

Zobrazit řešení
V zadání jsou seřazeny puzzlíky tak, že myš je 14. a sýr 20., což znamená, že dílky jsou seřazeny abecedně (máme jejich tvary opísmenkovány. Všimneme si, že slova, které chceme doplňovat jsou si „blízká“, například SMYŠLENKA – LENKA-ENKA a blízký MYŠPULÍN nebo LINKA a INKA. Chceme tedy doplnit do každého čtverce jeden znak (písmeno/myš/sýr) tak, aby fungovalo dláždění puzzlíky: puzzle5.png Dílky tvoří orientovaný graf, ve kterém se pohybuje. Výstupky ven se z dílku vystupuje, dírami do dílku se vstupuje, rovné stěny jsou neprůchozí. Cestou od myši k sýru, tam kde se čte tajenka, stojí: PAREZI Z. STUDANKA; zkrácené Z interpretujeme jako Zaječí nebo západní, je to jedno.

8 KŘÍŽOVKY (Zaječí studánka)

08_KRIZOVKY.pdf

Zobrazit řešení
Dle počtů slov v jednotlivých křížovkách a barev, případně tvarů políček jim přiřadíme množiny a křížovky vyřešíme:
 1. barvy karet
 2. živly
 3. barvy duhy
 4. kontinenty
 5. Simpsonovi
 6. bankovky
 7. planety
 8. dny v týdnu
Pouze černé křížovce uprostřed nelze přiřadit množinu objektů – jedná se o názvy množin, které se vyskytují v ostatních křížovkách. DALŠÍ ZASTÁVKA JE MEZI 50 A 100 METRY NA ZÁPAD OD MÍSTA KTERÉ VYSÍLA

9 SKORO (vysílač na jihu Soběšic)

09_SKORO.pdf (šifra je oboustranná)

Zobrazit řešení
09_res.jpg Šifru rozstříháme na tři díly – říkejme jim vnitřní kotouč, vnější kotouč a rámec. Rámec obsahuje uspořádanou 24písmennou abecedu s pravidelnými rozestupy po obvodu. Ve vnějším kotouči se (na obou stranách papíru) nachází 24 slovních výrazů tvaru „skoro jako X“, na vnitřním kotouči zase 24krát „ale Y“. To navádí k tomu, abychom je spárovali – spárujeme tedy „skoro jako X“ s „ale Y“ tak, aby spojení dávalo smysl a dalo se na něj jednoznačně, jednoslovně odpovědět. Délka této odpovědi má navíc takový počet písmen, jaký je počet slov v celém spojení „skoro jako X ale Y“. A dokonce zjistíme, že odpovědi mají unikátní první písmena TMOU abecedy.

Natočíme kotouče vůči rámci tak, aby pod sebou byly první písmeno odpovědi, „skoro jako X“ a „ale Y“ (např. L(achtan); skoro jako tuleň; ale s ušními boltci). To, co získáme, je poloha semaforového praporu, který je připevněný ke vnějšímu kotouči, a poloha díry po praporu, který je součástí vnitřního kotouče. Přečteme-li prapory ve standardní orientaci papíru (okolí), máme písmeno, a nápis na praporu říká „jděte na“, pokračujeme tedy natočením kotoučů pod toto písmeno. Tímto způsobem se po několika krocích zacyklíme, aniž bychom prošli celou abecedu. Musíme tedy zkusit všechna písmena a nakreslit si diagram toho, které kam odkazuje. Zjistíme, že jsou zde dva cykly: 14písmenný a 10písmenný, které však nedávají nic smysluplného (jak by také mohly, když obsahují všech 24 písmen právě jednou).

To, co jsme zatím nepoužili, jsou tučná slova ve spojeních – v každém spojení je právě jedno. Jelikož počet slov ve spojení odpovídá počtu písmen v odpovědi, vybereme písmenko z odpovědi na zvýrazněné pozici. V pořadí cyklů přečteme tato nová písmena a dostaneme SKOROJAKFUTSAL a ALENATRÁVĚ. V duchu šifry odpovíme „Fotbal“ a jdeme k fotbalovému hřišti v Soběšicích.

10 LOSER (fotbalové hřiště Soběšice)

10_LOSER.pdf

Zobrazit řešení
Šifra nám říká, že máme útvar rozdělit na tvary „L“ třech velikostí (S, M, L) tak, aby S a ! byly indexovány, jak šifra zadává. To uděláme takto: L.png Červené L je velké (L), modré L je prostřední (M) a samotné písmenko svým vykrojením dává malé L (S). Takto přečteme tajenku, která nám říká SUPER DEKODUJ a směs písmen B,F,J,P. Tato písmena mají v semaforové abecedě vždy jedno rameno svislé a druhé vodorovné, po prozkoumání pomůcek na tubusu si lze všimnout, že dokonce mají jedno rameno zkrácené tak, aby bylo patrné, že tato písmena lze brát za „L“ ve 4 různých rotacích. Rozdělíme tedy sekvenci, kterou máme dekódovat na trojce, kde první písmeno popisuje velké L, druhé prostřední L a poslední malé L. Výsledná tajenka je SKALA KM SZ

11 BRUKEV (skála u rybníčku na potoce Rakovec)

11_BRUKEV.pdf

Zobrazit řešení
Nepříliš zkušení šifrátoři luští šifru, ale špatně. Cílem je z textu zrekonstruovat původní zadání, které je třeba vyluštit správně. Nejdříve zjistíme informace o podobě šifry:
 • šifra má šest řádků, jejichž délky jsou 14, 8, 12, 4, 8 a 18
 • na řádcích se nacházejí písmena a podivné útvary, které identifikujeme jako π (vodorovná čárka na nožkách, co připomíná PÍst, PInčla, PIóna)
 • čtvrtý řádek zní „πKOU“
 • pokud šifru přeskládáme do čtverce 8×8, dostaneme validní mřížku určenou šestnácti znaky π
 • známe celý text, který vyjde po přečtení této falešné mřížky
 • víme, že π se vyskytují ve skupinách po jednom nebo po dvou a víme také, jaké znaky v morseovce by daly tyto skupiny po řádcích, sloupcích i diagonálách
 • známe podobu celého předposledního řádku

Z těchto informací vyplývá, že pokud dokážeme určit správné polohy všech znaků π, dokážeme zrekonstruovat kompletní podobu šifry. Dalším krokem je tedy logická úloha podobná nonogramu s dalšími omezeními (validní mřížka, přesná poloha řetězce „πKOU“ atd.)

Máme tedy před sebou konečně šifru, kterou máme luštit:

πSTTUπLDOπJπLA
NEOπLKOπ
πNπSAŘπLKAMI
πKOU
πĎπPSπKR
PAπNŮVKEMπNKKAπČKA

Přečteme tedy znaky π s krátkým nebo dlouhým i tak, aby v každém řádku vznikla skupina spisovných českých slov, případné lehké ambivalence rozhodneme ve prospěch frekventovanějších slov. Použitá pi/pí nám „vypípají“ morseovkou tajenku BARTOS. Jdeme tedy k nedalekému pomníku revírníka Bartoše na stejnojmenném návrší.

12 PÁSKY (pomník revírníka Bartoše)

12_PASKY.pdf

Zobrazit řešení
Pásky slepíme a nasuneme na tubus tak, aby okénka ležela na principech, které se na druhé části šifry vyskytují. Začneme dešifrovat. Na druhém listu zadání je napsáno TMOU větším fontem. Nastavíme tedy na tubusu TMOU a přečteme si u šipky nové písmenko B ( morseovce). Najdeme řádek, kde je B v morseovce a opět jej nastavíme na tubusu. Tímto způsobem si přečteme tajenku BEZ NA MISTO ZE ZBYLYCH CTYR. Poslední 4 nevyužité znaky jsou „3.V.“, což interpretujeme (stejně jako na náhrobcích plakátu) jako 3. květen – což je náměstí v Jehnicích.

13 HOWARD (náměstí 3. května)

13_HOWARD.pdf

Zobrazit řešení
Šifra obsahuje 12 vět o 2 až 7 slovech. Text je poměrně zvláštní: na češtinu např. vysoká frekvence písmene W nebo nízká frekvence písmene E. Čistá analýza textu však moc nepomáhá.Naštěstí nám šifra hned v první větě říká, co máme udělat: vyplnit display buzolami. Když spojíme schematicky zapsaná písmena anglického a českého kompasu tak, že překryjeme jejich společné písmeno S (south/sever), získáme schéma sedmisegmentového displeje. Každé slovo obsahuje právě jedno písmeno z této množiny (EJNSVWZ), tedy každá věta kóduje jedno písmeno v sedmisegmentovém displeji. Přečteme tajenku NADSVFRANTOU, která vede na nedaleký vrchol.

14 KEPLER (Nad Sv. Františkem )

14_KEPLER.pdf

Zobrazit řešení
Na prvním listu šifry jsou čtyři identické sady čtyř trojúhelníků. Trojúhelníky vystříháme a přikládáním k sobě zjistíme, že čtyři trojúhelníky jedné sady jdou poskládat tak, že vznikne jeden větší trojúhelník. Pravidlo přikládání je takové, že k sobě přiložíme dvě osobnosti, které mají společnou vlastnost (např. povolání: Kahlo-Magritte, Akvinský-Bradwardine, Erben-Anderssen; po obvodu zůstanou nespárovatelní Gutenberg, Kepler, Křesinova, Bering, Clooney, Washington, Haydn, Comaneciová). Takové způsoby, jak lze z jedné sady poskládat velký trojúhelník, jsou čtyři, a každý se řídí jiným pravidlem – povolání, národnost, křestní jméno a přibližná doba života. Z každého způsobu vznikne jiný trojúhelník, který má stejné poměry stran jako jeden ze čtyř malých. Ze čtyř sad tedy složíme čtyři různé velké trojúhelníky.

Na druhém listu šifry jsou na okrajích čáry s příjmeními, které se podobají těm na trojúhelnících. Přiložíme k nim velké trojúhelníky podle jejich pravidla (např. u trojúhelníku s povoláními: Křesinova-Schwarzenberg, Bering-Kolumbus). Vrcholy velkých trojúhelníků v ploše padnou na čtyři hvězdy a puntíky se objeví pod středy stran malých trojúhelníků, čímž se nám umístění velkých trojúhelníků na druhý list potvrzuje.

Nyní si vypíšeme informace, které nám říkají elipsy – jsou to nové množiny vlastností osobností a přes hvězdu spojení s jedním z tvarů trojúhelníků. Např. trojúhelník vlevo nahoře skrze svou elipsu nese informace: 19. století, Božena, spisovatel(ka), česká národnost. Z těchto informací už je jednoduché vytvořit nové příjmení: Němcová. Obdobně to uděláme u zbylých velkých trojúhelníků a dostaneme Masaryk, Chaplin, Zellweger.

Tato čtyři příjmení dopíšeme do třetího listu šifry a už jen zbývá přečíst z diagramu tajenku: čteme šedě označená písmenka z příjmení (masaryK) a poté průchod diagramem, kde odpovídáme na otázky o dané osobnosti (má Masaryk svou ulici v Brně? ano (D), je Masaryk žena? ne (E), je Masaryk na nějaké české bankovce? ano (S), má Masaryk knír? ano (E), atd.). Přečteme tajenku KDESEHAZITEZKY­MIKOULEMI a jdeme na nedaleké pétanquové hřiště v Mokré Hoře.

14_res.png

15 ZLOM (petanque Mokrá Hora)

15_ZLOM.pdf

Zobrazit řešení
Řecká písmena v abecedě mají vždy tvar [souhláska][sa­mohláska], zleva doprava jsou řazena abecedně. Lze dopočítat, že nejmenší mřížka, na kterou se vejdou vrcholy v ohybech grafu má velikost 6*18, což navádí na rozdělení abecedy na samohlásky pro řádky a souhlásky pro sloupce. Tabulku zkonstruujeme a řešení MILE TYMY, POBEZITE KE KAMENI PAMETI FANOSE KOCORA čteme po slabikách. Jdeme tedy k pomníku brněnské legendy Franty Kocourka zlom.png

16 PÍSMO (Palackého náměstí)

16_PISMO.pdf

Zobrazit řešení
Šifra obsahuje čtvercové piktogramy, navozující strukturou dojem textu členěného na slova. Detailnějším pohledem zjistíme, že nejproměnlivější je (rukou kreslený) pravý horní roh, nese tedy nejvíce informací. Zaměříme-li se na tyto obrázky, můžeme odhadnout, že text začíná typickým „Milí hráči,…“ případně odhalíme ve zbytku textu dostatečné množství atributů hymny TMOU (plamen/oheň, srdce, noc, pták). Doplníme uvozující větu a text první sloky hymny:

Milí hráči, teď si zazpíváme hymnu TMOU

Naše cesta nebude přímá, obzor dávno zhas
Jen plamen v srdci dřímá, ten oheň žene nás,
že neskončíme v půli, když noční ptáci řvou,
že neztratíme vůli a projdem TMOU

Zbývá nám poslední řádek, který zřejmě skrývá tajenku. Analýzou objeveného textu a zbylých částí piktogramů rekonstruujeme zákonitosti čtvercového písma:

levý horní roh: slovní druh – podstatná jména jsou znázorněna obdélníkem (obecný předmět), přídavná jména mají plus, zájmena čáru „za jménem“, předložky čáru „před jménem“. Slovesa jsou kružnice (obecný děj), příslovce mají orámování „kolem děje“, spojky jsou znázorněny spojovací skobičkou. Ostatní slovní druhy se v šifře nevyskytují.

pravý horní roh: význam slova

levý dolní roh: délka slova – počet vrcholů obrazců odpovídá počtu písmen, přičemž tečka je jedno písmeno, úsečka dvě, trojúhelník tři a čtverec čtyři. Pro delší slova se tvary kombinují.

pravý dolní roh: mluvnické kategorie – u jmen je to postupně po směru hodin pád (číslicí, viz výše), číslo (tečka – jednotné, hodně velké číslo – množné), rod, u podstatných jmen i vzor. U sloves je to osoba (číslicí), číslo, čas (hodinami). U neohebných slovních druhů je tento roh prázdný.

Nyní už můžeme bezpečně přečíst znění tajenky: CÍL NAJDETE VE VELKÉ BUDOVĚ NA KONEČNÉ JEDNIČKY. Jdeme tedy do budovy gymnázia v Řečkovicích.

17 CÍL (Gymnázium Řečkovice)

17_CIL.pdf

Zobrazit řešení
Samolepky vystřihneme a nalepíme na tvarem odpovídající puclíky (pod sebou jsou vždy samolepky se zrcadlovým tvarem, takže je nalepíme na jeden puclík z obou stran). Máme tedy 6 puclíků a na každém čísla 1 až N – na jedné straně lichá, na druhé straně sudá.

Začneme s prvním puclíkem. Položíme na stůl a převrátíme přes hranu, u které je napsáno číslo 1. Potom přes číslo 2, a tak dále. Důležité je uvědomit si, že když má daná hrana výběžek, tak existují dvě možnosti, jak puclík převrátit: když si představíme, že výběžek je hlava, můžeme udělat „parakotoul“ přes levé, nebo přes pravé rameno. Každý puclík nám graficky vykreslí jedno písmeno cílového hesla SLOZKA.

zlom.png

Poslední úprava: 10. 4. 2022 18:09