silhouette

Zadání 1. levelu

Zobrazit řešení
Šifra 11

11 ulic představovalo 11 znamení zvěrokruhu: Vodní, Štýřické nábřeží, Panenská, Blízká, Střelická, Rybkova, Kraví hora, roh Kozí, Rakovecká, Vážného a Jehnická. Chybějícím znamením byl Lev, řešením je tedy pomník U Lva (https://en.mapy.cz/s/movupusola).

Šifra 12

Výrazy v neúplných pětiúhelnících popisují slova, která na sebe po slabikách navazují. Lze takto doplnit další slovo, které dokončí pětiúhelník. Tato doplněná slova na sebe opět navazují a chybějícím slovem je řešení.

 • TOPIL → PILKA → KAPE → PELÉ ⇒ LÉTO
 • ŽENA → NATO → TOTEM → TEMNÍ ⇒ NÍŽE
 • POLSKO → SKONÁ → NÁPOR → PORTO ⇒ TOPOL
 • LÉZE → ZELÍ → LÍPA → PAŽE ⇒ ŽELÉ

NÍŽE → ŽELÉ → LÉTO → TOPOL ⇒ POLNÍ

Šifra 13

Upravené texty písní popisují slovo, které lze získat z interpreta původní písně nahrazením jednoho písmena v jeho jméně. Tato písmena tvoří tajenku

 • Motýlek, Daniel Landa ⇒ Daniel Panda
 • Pohoda, Kabát ⇒ Karát
 • František, Buty ⇒ Bity
 • Husličky, Vlasta Redl ⇒ Vlasta Sedl
 • Pražákům, těm je tu hej, Pražský výběr ⇒ Pražský výtěr
 • Celibát, Slza ⇒ Alza
 • Mám boky jako skříň, Ewa Farna ⇒ Eva Varna
 • Bratříčku, zavírej vrátka, Karel Kryl ⇒ Karel Kril
 • Jožin z Bažin, Ivan Mládek ⇒ Ivan Sládek
 • Jaro, Fešáci ⇒ Feťáci
 • Yesterday, Beatles ⇒ Beetles
 • Stánky, Jan Nedvěd ⇒ Jan Medvěd
 • Lady Carneval, Karel Gott ⇒ Karel Goth
 • Na kolena, Ivan Hlas ⇒ Ivan Hlad

Řešení: Přístaviště MHD

Šifra 14

Barevná kolečka na mapě Brna představují konečné tramvajových linek. Každé barvě přiřadíme jednoznačně číslo linky. Tajenku čteme ze zastávek, kde se tyto linky potkávají. Pořadí písmene je určené číslem linky dané barvy.

První slovo tajenky:

 • 5. z MENDLOVO NÁMĚSTÍ: D
 • 1. z VOZOVNA KOMÍN: V
 • 3. z HLAVNÍ NÁDRAŽÍ: A
Tajenka je DVA TŘI KONEČNÁ, řešením je tedy tramvajová zastávka Stará Osada.

Zadání 2. levelu

Zobrazit řešení
Šifra 21

Pojmenujeme obrázky tvořící stěny bludiště a necháme myš dojít postupně ke třem sýrům. Cestou čteme písmena z obrázků podle směrů očí na cestě. Podle délky cest k sýrům tak získáme mezitajenku „CESTU ZKRÁTÍŠ JÍDLEM“. Pojmenování některých obrázků zároveň představuje jídlo: ČOKOLÁDA, BANÁNEK, JABLKO, ČOČKA, FÍK, KIWI. Přes tato slova se může myš projíst a tím si zkrátit cestu k sýrům. Každá cesta k sýru tak má právě 24 znaků. Čtením písmen na pozicích světlejších očí získáme tajenku KOST ELZ AP, řešením je tedy Kostel sv. Marka (https://en.mapy.cz/s/molosatoru).

Šifra 22

Vennovy diagramy představují asociace různých slov. známe vždy asociaci dvou slov, z nich je potřeba odvodit tato slova a doplnit jejich společnou asociaci. Z takto doplněných slov čteme tři slova či slovní spojení do tajenky, která opět spojíme do jedné asociace.

Z levého horního rohu:

 • mouka, mléko, vejce ⇒ palačinky
 • kostel, srdce, svatba ⇒ zvon
 • nemocnice, zlato, pták ⇒ bažant
 • strom, král, bankovk(a/y) ⇒ koruna

Hledaná slova a spojení jsou: člověk, lev, nemá nos a jejich asociací je Sfinga.

Šifra 23

Tučné části vět lze nahradit čísly 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 31, 32, 41 a 51. Struktura zapadající do prostředí Egypta, o které organizátoři mluví, je pyramida. Zmíněná čísla představují čísla šifer v kvalifikaci TMOU a lze je zapsat do pyramidy popisující strukturu jednotlivých úrovní. Čísla nahradíme písmeny organizátorů, kteří pronesli výroky odpovídající číslům. Odshora po řádcích tak čteme tajenku KRALOVNINAA. Řešením je Královnina Pyramida G III-A (https://en.mapy.cz/s/jomupajacu).

Zadání 3. levelu

Zobrazit řešení
Šifra 31

14 slov představuje vzory podstatných jmen v českém jazyce, naznačení genderových symbolů označuje vzory mužského a ženského rodu. Sedm barev duhy představuje sedm pádů, zdvojená kolečka množné číslo. Kris-kros doplníme jednozčnaně tak, aby byly zastoupeny všechny vzory a splněny požadavky na výskyt daných písmen ve správných pádech a číslech. V polích označených čísly čteme postupně tajenku CHRÁM SV ANNY.

Screenshot 2021–10–09 at 20.41.23.png

Šifra 32

Obrázky použité v šifře lze pojmenovat tak, aby jedině použité souhlásky byly DLNP. Tyto souhlásky popisují, který okraj políčka je obtažen (Dole, vLevo, Nahoře, vPravo). Po vykreslení všech obtažení čteme graficky tajenku AL-AKSA.

Screenshot 2021–10–05 at 22.14.21.png

Zadání 4. levelu

Zobrazit řešení
Šifra 41

V zadání je 23 dílků označených složením české vlajky (ve čtverci) a vlajky z mezinárodní vlajkové abecedy. Dílky vystřihneme a složíme a poznáme kalendář. Česká vlajka by nás měla navést na práci s českými svátky. První písmena svátků, které jsou označeny nějakou vlajkou, dají podle abecedy mezitajenku „PRENES A CTI ADAM BOZENA ATD“. Kombinace vlajek používaných pro mezinárodní hláskovací abecedu a české vlajky by nás měla přivést k nápadu na použití české hláskovací abecedy, která je (s výjimkou slova ypsilon) tvořena výhradně vlastními jmény. Pokud přesuneme vlajky s písmeny na pole, kdy má odpovídající jméno svátek (vlajku A na svátek Adama, B na Boženu, C na Cyrila atd.), na konci šedých (dosud nevyužitých) čar čteme tajenku DALSI HLEDEJ KOSTEL SV TOMA. Odznáček najdeme u Anglikánského kostela sv. Tomáše v severním Sydney (https://en.mapy.cz/s/pejovakevo).

Zadání 5. levelu

Zobrazit řešení
Šifra 51

Na šachovnici je skryto 12 jmen koní, která lze přečíst pohybem šachové figury jezdec. Tyto koně lze propojit do jednoho cyklu opět s využitím figury jezdce, kdy z konce jednoho koně skočíme na začátek druhého(Jezdcova procházka). Jelikož se figura jmenuje jezdec a nikoli kůň, čteme písmena z jezdců daných koní (pořadí písmene je určeno pořadím podtrženého písmene v názvu koně). Řešením je jméno koně, který nosí jezdce z mezitajenky.

 • INCITATUS → CALIGULA: C
 • BUKEFALOS → Alexandr Veliký: E
 • TRUHLÍK → SMRŤ: R
 • SLEIPNIR → Ódin: N
 • JOLLY JUMPER → Lucky Luke: Y
 • ŠEMÍK → Horymír: M
 • HATÁTITLA → Old Shatterhand: S
 • ARTAX –> Átrej: T
 • ILČÍ –> Vinnetou: I
 • ROZINANTA –> Don Quijote: T
 • MARENGO → Napoleon: E
 • STÍNOVLAS → Gandalf: L

Černý mstitel je Zorro a jeho kůň se jmenuje Tornádo. Poslední odznáček je schován u pošty v americkém městě Tornado (https://en.mapy.cz/s/mugocukeca).

Screenshot 2021–10–09 at 13.41.25.png

Poslední úprava: 9. 10. 2021 22:28