silhouette

Princip

Kvalifikace má charakter samostatné internetové hry, hra startuje v neděli 10. 10. 2021 v 18:00, končí ve 23:00. Účast v kvalifikaci je zdarma a není věkově omezena.

Kvalifikační hra má následující strukturu:

 • 1. úroveň – 4 šifry, správným řešením 3 z nich postoupíte do 2. úrovně,
 • 2. úroveň – 3 šifry, správným řešením 2 z nich postoupíte do 3. úrovně,
 • 3. úroveň – 2 šifry, správným řešením 1 z nich postoupíte do 4. úrovně,
 • 4. úroveň – 1 šifra, správným řešením postoupíte do 5. úrovně,
 • 5. úroveň – 1 šifra, správným řešením dosáhnete konce kvalifikace.

Systém hry

Použitý systém je podobný tomu, ve kterém probíhala loňská iTmou (podle které má i jméno) a vypadá takto:

Screenshot 2021–09–23 at 13.21.03.png

Tento systém vám umožňuje pohybovat se po mapě a vyzvedávat šifry.

Co systém umí a jak se ovládá?

 • Potřebujete webový prohlížeč s povoleným javascriptem.
 • Ovládejte systém „jednouživatelsky“, tedy v jednu chvíli pouze z jednoho zařízení. Při ovládání týmu z více zařízení současně může uživatelské rozhraní působit zmateně a nekonzistentně. Pasivní prohlížení rozhraní z dalších zařízení (např. kvůli odkazům na šifry apod.) je v pořádku.
 • Vaše aktuální poloha je značena oranžovým kolečkem.
 • Místa, na která lze dojít, jsou označena kolečkem. Kliknutím na kolečko se na něj přesunete. Tím, jak se pohybujete po mapě, se odkrývají nová místa, na něž lze dojít. Některá dlouho nenavštívená místa mohou naopak časem zmizet. Větší kolečka značí křižovatky více cest.
 • Obdélníkem je označen tzv. „checkpoint“, tj. místo, na kterém získáte šifry pro příslušný level a na kterém ukážete získané odznáčky pro postup dál.
 • Pokud si myslíte, že jste na místě, kde lze vyzvednout šifru nebo odznáček, použijte tlačítko „Hledat“. Použití této akce na místě, kde nic není, není nijak penalizováno. Snažte se dosáhnout místa co nejblíže řešení, které jste vyluštili. Věnujte pozornost upřesněním v dolní části šifry.
 • Šifra se může nacházet na více místech, která odpovídají řešení s upřesněním. Pokud je tedy řešením např. Dopravní hřiště Riviéra, je pravděpodobné (nikoliv však zaručené), že si šifru můžete vyzvednout v libovolném bodě dopravního hřiště na Riviéře, na který se doklikáte.
 • Ne všechno je v mapě iTmou vidět. Doporučujeme používat pro dohledání řešení mapy.cz.
 • Na místě, které jste vyluštili z šifry, obdržíte odznáček. Ten se objeví v dolní části iTmou.
 • Organizátoři vám mohou poslat vlastní zprávu.
 • Všechny šifry jsou řádně označeny hlavičkou Kvalifikace TMOU 22, nehledejte šifry v mapě, v samotném systému, ani se jej nesnažte nijak nabourat.
 • Nehaluzte, tj. neprohledávejte okolí náhodných uzlů. Vyzkoušet několik uzlů v okolí místa, které vám vyšlo, je v pořádku. Zkoušet různá místa, která vám připadají pravděpodobná, už v pořádku není. Jakékoli automatizované prohledávání už je úplně mimo a povede k diskvalifikaci.
 • Nezkoumejte systém, javascriptový kód ani síťový provoz na pozadí. Nikde není ukryta ani šifra, ani žádná užitečná informace.

Jak používat systém na kvalifikaci:

 • První sadu šifer si vyzvednete na prvním checkpointu (jeho polohu se dozvíte při startu hry).
 • Řešením šifry je místo, kam na mapě dojdete. Použitím tlačítka Hledat na správném místě získáte odznáček.
 • Poté, co získáte potřebné množství odznáčků (3 pro první úroveň, 2 pro druhou atd.), dojděte zpět na checkpoint. Představte si, že tam jsou organizátoři, kteří vám odznáčky zkontrolují a řeknou vám, co dál.
 • Takto získáte další sadu šifer (zadání další úrovně kvalifikace) a pokračujete v luštění.
 • Po zisku posledního odznáčku už nemáte co luštit, systém ale stále poběží. Můžete se procházet po mapě a čekat na výsledky.
 • Po skončení kvalifikace se zde na webu objeví stránka Výsledky kvalifikace, kde se dozvíte, jak jste si vedli a zda jste se kvalifikovali. Výsledky nehledejte v systému iTmou.

Pořadí a výběr hrajících týmů

Do hlavní hry se kvalifikuje prvních 247 týmů, dle pořadí, v jakém dosáhly konce kvalifikace. Pokud celou kvalifikací projde v čase ukončení méně než 247 týmů (což předpokládáme), kvalifikují se na základě pořadí i týmy, které vyřešily jen část šifer.

Pořadí v kvalifikační hře je určeno postupně následujícími kritérii:

 • Dosažená úroveň (čím vyšší, tím lépe).
 • Počet vyzvednutých odznáčků poslední úrovně (čím víc, tím lépe).
 • Čas poslední vyluštěné šifry (čím dřív, tím lépe), tedy posledního vyzvednutého odznáčku.

Pro stanovení pořadí je rozhodující čas, kdy tým vyzvednul odznáček. Na případná zpoždění, která by byla způsobena přetížením serveru (např. v poslední minutě hry), nebude brán zřetel. Do konečného výsledku se započítávají jen vyzvednuté odznáčky, která systém přijal před časem 23:00.

Po postupu na další úroveň se již žádné vyluštěné šifry nezapočítávají. Systém umožňuje vyzvednutí i dalších odznáčků, např. z předchozích levelů, tyto se ale do výsledků nijak nepromítnou. Pro konečné pořadí se počítají pouze první tři odznáčky z prvního levelu, první dva z druhého atd.

Pokud některý z kvalifikovaných týmů dodatečně vypadne (např. nezaplatí včas poplatek nebo se odhlásí), budeme kontaktovat další týmy dle dosaženého pořadí.

Průběžné pořadí nebude během hry zveřejňováno. Umístění vašeho týmu se tak dozvíte až po ukončení kvalifikace.

Zadání a řešení

Zadání šifer bude zveřejněno skrze systém po začátku kvalifikace. V neděli 10.10. 2021 v 17:00 se registrovaným (a přihlášeným) týmům zobrazí stránka Kvalifikační systém, která bude obsahovat zběžné shrnutí ovládání systému, poslední informace a změny a odkaz do systému.

Silně doporučujeme mít k dispozici tiskárnu, letos se obzvlášť hodí barevná. Šifry lze řešit i přímo na monitoru (popř. s pomocí vhodného grafického programu); je to však většinou výrazně komplikovanější způsob než luštění na papíru.

Během kvalifikace je povoleno a doporučeno používat internet.

Fair Play

Na řešení kvalifikačních šifer se smí podílet pouze registrovaní členové týmu. Jakákoli spolupráce mezi týmy je zakázána! Během doby kvalifikační hry nediskutujte o šifrách veřejně (např. na ulici, na internetových fórech, …). Hrajte za každou cenu fér!

Změna složení týmu po kvalifikaci

Složení týmu mezi kvalifikací a hlavní hrou je možné v omezené míře měnit, např. když se někteří členové týmu nemohou nebo nechtějí jednoho či druhého zúčastnit. Je ale zakázáno dělit se účelově, např. kdyby se silný tým rozdělil, aby pomohl do hry kamarádům, kteří by jinak přes kvalifikaci neprošli. Pokud si nejste jistí, buďte na sebe spíš přísní (nebo nám napište). Přehazovat hráče mezi dvěma týmy, které se oba kvalifikovaly,je povoleno.

Divoké karty

Letos se divoké karty běžně neudělují a jsou vyhrazeny pouze testerům kvalifikace.

Poslední úprava: 30. 9. 2021 09:17