silhouette

HRÁT KVALIFIKACI

Princip

Kvalifikace má charakter samostatné internetové hry, hra startuje v neděli 29. 9. 2019 v 18:00, končí ve 23:00. Účast v kvalifikaci je zdarma a není věkově omezena.

Kvalifikační hra má následující strukturu:

  • 1. úroveň – 4 šifry, správným řešením 3 z nich postoupíte do 2. úrovně,
  • 2. úroveň – 3 šifry, správným řešením 2 z nich postoupíte do 3. úrovně,
  • 3. úroveň – 2 šifry, správným řešením 1 z nich postoupíte do 4. úrovně,
  • 4. úroveň – 1 šifra, správným řešením postoupíte do 5. úrovně,
  • 5. úroveň – 1 šifra, správným řešením dosáhnete konce kvalifikace.

Pořadí a výběr hrajících týmů

Do hlavní hry se kvalifikuje prvních 220 týmů, dle pořadí, v jakém dosáhly konce kvalifikace. Pokud celou kvalifikací projde v čase ukončení méně než 220 týmů (což předpokládáme), kvalifikují se na základě pořadí i týmy, které vyřešily jen část šifer.

Pořadí v kvalifikační hře je určeno postupně následujícími kritérii:

  • Dosažená úroveň (čím vyšší, tím lépe)
  • Počet vyluštěných šifer poslední úrovně (čím víc, tím lépe)
  • Čas poslední vyluštěné šifry (čím dřív, tím lépe)

Pro stanovení pořadí je rozhodující čas, kdy systém přijme správnou odpověď. Na případná zpoždění, která by byla způsobena přetížením serveru (např. v poslední minutě hry), nebude brán zřetel. Do konečného výsledku se započítávají jen správná řešení, která systém přijal před časem 23:00.

Po postupu na další úroveň již není možné odesílat řešení z nižších úrovní.

Pokud některý z kvalifikovaných týmů dodatečně vypadne (např. nezaplatí včas poplatek nebo se odhlásí), budeme kontaktovat další týmy dle dosaženého pořadí.

Průběžné pořadí nebude během hry zveřejňováno. Umístění vašeho týmu se tak dozvíte až po ukončení kvalifikace.

Zadání a řešení

Zadání šifer bude zveřejněno na internetu ve formátu pdf po začátku kvalifikace. Odkaz se objeví jak zde, tak na titulní stránce. Hlavička šifry, logo Instruktorů Brno a případný text kurzívou neobsahují šifru.

Řešením kvalifikačních šifer jsou česká podstatná jména v prvním pádě. Pokud je řešením šifry jméno člověka, zadejte pouze jeho příjmení. Do webového formuláře zadávejte řešení bez diakritiky (bez háčků a čárek), na velikosti písmen nezáleží.

Silně doporučujeme mít k dispozici tiskárnu (barevná se bude hodit, ale lze to zvládnout i bez ní). Šifry lze řešit i přímo na monitoru (popř. s pomocí vhodného grafického programu); je to však většinou výrazně komplikovanější způsob než luštění na papíru. Doporučujeme mít po ruce šifrovací pomůcky

Každý tým má limit 20 odpovědí (správných a špatných dohromady) celkově pro všechny úlohy. Po zadání 20. odpovědi už není možné dále odpovídat. Za špatné odpovědi nejsou udělovány žádné penalizace. Během kvalifikace je povoleno používat internet.

Fair Play

Na řešení kvalifikačních šifer se smí podílet pouze registrovaní členové týmu. Jakákoli spolupráce mezi týmy je zakázána! Během doby kvalifikační hry nediskutujte o šifrách veřejně (např. na ulici, na internetových fórech, …). Hrajte za každou cenu fér!

Změna složení týmu po kvalifikaci

Složení týmu mezi kvalifikací a hlavní hrou je možné v omezené míře měnit, např. když se někteří členové týmu nemohou nebo nechtějí jednoho či druhého zúčastnit. Je ale zakázáno dělit se účelově, např. kdyby se silný tým rozdělil, aby pomohl do hry kamarádům, kteří by jinak přes kvalifikaci neprošli. Pokud si nejste jistí, buďte na sebe spíš přísní (nebo nám napište). Přehazovat hráče mezi dvěma týmy, které se oba kvalifikovaly,je povoleno.

Divoké karty

Mimo kvalifikaci je možné se na TMOU dostat na tzv. divokou kartu. Celkem 20 divokých karet udělí organizátoři na základě soutěže o divoké karty, jejíž pravidla bývají každý rok jiná.

Jak napovídá motto letošního ročníku TMOU 21: Oko bere, bude letos potřeba trochu toho štěstíčka, o divoké karty se letos bude losovat a to v přímém přenosu dne 15. října ve 20:00. Je však možné jít tomuto štěstíčku naproti.

Do slosování je možné vstoupit doručením vnitřku kindervajíčka se jménem týmu organizátorům a to buď poštou na adresu Petr Valášek, Fillova 5, 63800 Brno, anebo do rukou organizátorů TMOU na hospodské šifrovačce PuzzledPint, která se koná 8. října v Praze i v Brně, případně na startu nebo v cíli šifrovačky iNula (ptejte se po organizátorech TMOU, někdo nás bude znát).

Samozřejmě je možné jít štěstíčku naproti a poslat více vajíček na tým, nejvýše však jednadvacet.

Týmy, které se kvalifikují se mohou také zúčastnit slosování a napsat do vajíčka vzkaz, který, pakliže bude vylosován, přečteme v přímém přenosu všem jejich soupeřům.

Poslední úprava: 6. 10. 2019 20:54