silhouette

Novinky, změny, obvyklé detaily

Budou postupně přibývat

Smysl hry

Smyslem hry je v týmu projít předem neznámou trasu na základě luštění předem neznámého počtu šifer. Vyluštěná šifra zpravidla poskytuje informaci o tom, kde se nalézá další stanoviště s šifrou.

Start, cíl, trasa

 • Hra začíná v pátek 8. 11. 2019 v 17:00 v Björnsonově sadu.
 • Hra končí v sobotu 9. 11. 2019 ve 13:00. V cíli proběhne vyhlášení výsledků a vysvětlení správného postupu řešení šifer. Cíl se nachází mimo Brno, cca 40 minut jízdy hromadnou dopravou od hlavního nádraží.
 • TMOU úspěšně projde tým, který na základě úspěšného vyluštění šifer dorazí do cíle a splní cílový úkol; do cíle musí dorazit alespoň 2 hráči.
 • Šifry na stanovištích jsou zpravidla označeny logem TMOU 21, číslem, kódovým slovem a logem Instruktorů Brno, zbylo-li na něj místo.
 • Není dovoleno přeskakovat stanoviště. Při nalezení špatného stanoviště musí tým nejprve najít předchozí stanoviště a vyřešit příslušnou šifru. Je povoleno vynechat dílčí šifru (tradičně např. na startovní multi-šifře), pokud je týmu na základě luštění zřejmé, kam má pokračovat.
 • Každý tým si smí vzít 2 identické kopie šifry, není-li uvedeno jinak.
 • Pokud se ve zprávě vyskytuje informace psaná kurzívou, pak její text neobsahuje šifru, přesto může být důležitý.
 • Cokoliv ve hře dostanete, vyluštíte, použijete… může být důležité i na některém z následujících stanovišť. V ničem, co se stane na startu před zazněním Hymny TMOU nehledejte šifru.
 • Objeví-li se ve hře nečekaný organizační problém (např. na stanovišti chybí šifry), oznamte to telefonicky organizátorům (telefonní čísla budou oznámena v informacích na startu).
 • Trasa není vhodná pro kočárky.
 • Pokud je členem týmu handicapovaný hráč, lze se s organizátory domluvit na zmírnění některých pravidel přesunů (zákaz osobních aut apod.). Terénní trasa je pro vozíčkáře v některých místech prakticky neschůdná.

TMOUInfo

Nad hrou bdí online systém TMOUInfo, který zaznamenává průchod týmu hrou a slouží také při nenadálých situacích pro komunikaci organizátorů s týmem. Bližší informace o TMOUInfu včetně možnosti si jej v předstihu vyzkoušet budou uveřejněny v pondělí na stránkách hry.

Vybavení do hry

 • Oficiální mapou jsou mapy.cz v offline módu (bez spuštěné GPS). Doporučujeme si stáhnout mapu jihomoravského kraje pro offline použití, ne všude musí být dostatečný signál. Mapy.cz také umožňují měřit vzdálenost dvou bodů – stačí se displeje dotknout dvěma prsty, mezi nimi se vykreslí přímka a zobrazí se vypočtená vzdálenost (po dobu držení prstů na displeji).
 • Nůžky, lepidlo, izolepa, pravítko, buzola, psací potřeby.
 • Reflexní prvky pro pohyb po silnicích ve tmě a mlze viz http://1url.cz/atHtC
 • Co uznáte za vhodné k překonání listopadové noci (světlo, jídlo, …) a šifer.
 • Orgové nedoporučují celodenní jízdenku MHD na zóny 100+101 nemáte-li šalinkartu.

Omezení, zákazy, informace

 • K přesunům během hry je možné použít pouze vlastního těla a městské hromadné dopravy (včetně vlaku integrovaného do MHD apod.).
 • Je zakázáno použití GPS k orientaci a navigaci během hry. Použít GPS pro ukládání trasy k jejímu pozdějšímu vyhodnocení po ukončení hry je možné. Použití mobilních map k navigaci je možné pouze v offline režimu (tj. na mapě se nezobrazuje aktuální poloha).
 • Informace encyklopedického rázu, které tým nezná z hlavy, může získat libovolným způsobem: z chytrého telefonu, od náhodných kolemjdoucích, od přítele na telefonu apod.
 • Jakákoliv mezi-týmová spolupráce při řešení šifer je zakázána, včetně slučování týmů, výměny hráčů nebo sledování cizího týmu na další stanoviště.
 • Je povoleno poradit cizímu týmu dohledávku na správném místě – zejména pokud množství týmů znepřehledňuje situaci v místě vyzvednutí šifry.
 • Hráči jsou povinni dodržovat všechna zákonná ustanovení a pravidla bezpečnosti, předcházet riziku zranění, zejména není dovoleno přebíhat rušné silnice, vstupovat na soukromé pozemky, do železničních tunelů, chodit po kolejišti vlaku apod.
 • Zdůrazňujeme zákaz vstupu do přírodních rezervací mimo značené cesty.
 • V lesích je zakázáno rozdělávat oheň, ničit porost, rušit zvěř apod. Je to opravdu důležité!

Přidávání a změna pravidel

 • Organizátoři mají právo pravidla měnit, a to z jakéhokoliv důvodu, i během hry (např. rozesláním hromadné SMS, která reaguje na vývoj hry).

Dobré rady

 • Početnější týmy mají výhodu. Víc hlav víc ví. Nejste-li kompletní, snažte se najít před hrou posily.
 • Buďte psychicky připraveni na to, že hra je náročná a možná pro Vás skončí na jednom z prvních městských stanovišť. Nápovědy TMOU zpravidla neobsahuje.
 • Nevzdávejte hru v případě záseku. Jsou známy případy, kdy tým prošel celou trasu, přestože v některé části ztratil několik hodin. Překonejte sami sebe. Rekordy v úspěšně překonaných zásecích se dnes pohybují nad deseti hodinami.
 • Zprávy na stanovištích jsou ukryty tak, aby se daly s použitím upřesnítka poměrně snadno najít (vzhledem k množství jsou většinou ve větších ochranných obalech s logem TMOU, případně je logo TMOU vylepeno poblíž jejich úkrytu). Pokud zprávu najít nemůžete, jste pravděpodobně na špatném místě. Máte-li podezření, že šifry byly ukradeny, volejte organizátorům.
 • Připravte se na jakékoliv varianty počasí. Hodit se také mohou ochranné obaly (fólie) na šifry v případě deště.

Po hře

 • Organizátoři TMOU prosí týmy, aby se podělily o své zážitky. Reflexe hráčů slouží nejen k vyhodnocení ročníku – a kromě toho je zkrátka fajn zážitky sdílet a šířit.

Buď dobrý Tmář

 • Vzhledem k povaze hry není možné kontrolovat dodržování některých pravidel. Je tedy pouze na Vás, jak férově hru TMOU pojmete. Pokuste se zamyslet nad následujícími zásadami! Nepodaří se je dodržovat jinak, než že je přijmete za své. Hráčská etika není samozřejmostí, rádi bychom, aby Tmáři byli příkladem ve fair play hře.
 • Tmář odmítá nápovědu od soupeřících týmů. Neloudí!
 • Tmář neposkytuje nápovědu jiným týmům, ani se s nimi nespolčuje při postupu. Dokáže přátelsky odmítnout i své kamarády z jiných týmů.
 • Tmář se nevzdává po dvou či třech hodinách, kdy šifra nejde prolomit. Raději najde hospodu nebo vleze do spacáku. Vzdává hru, pokud hrozí újma na zdraví!
 • Tmář odmítá systematické haluzení jako metodu postupu. Neprohledává kdejaký pomníček a kótu, pokud v ruce nemá ani náznak řešení.
 • Přeskočí-li nešťastnou náhodou stanoviště, je nešťastný a neluští nalezenou šifru. Sebere se, jde hledat a vyluštit šifru předchozí!
 • Pokud Tmáři opravdu došly síly a nápady, hru vzdává. Do dalšího průběhu hry již nijak nezasahuje.
 • Tmář nikdy neluští v nevhodné vzdálenosti od stanoviště – zejména v jeho přílišné blízkosti. Pokud by svou přítomností přitahoval ke stanovišti pozornost, klidně odejde i půl kilometru. Toto platí zejména na kótách, či na stanovištích, kde by přílišná kumulace luštících týmů přímo u stanoviště mohla mást (či naopak z dálky nevhodně navigovat) nově příchozí týmy.
 • Tmář si nikdy nebere více než určený počet kopií šifry. Opsat (či jinak namnožit) šifru v týmu je přece součást hry!
 • Tmář si hru užívá, když mu to jde, i když mu to nejde.

Poslední úprava: 1. 11. 2019 18:03